KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Struktura własnościowa, majątek

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu Radomszczańskiego nie posiadającą osobowości prawnej.

AKTYWA TRWAŁE:                            1 228 951,36
     I. Rzeczowe aktywa trwałe:             1 228 951,36  
        Środki trwałe:                              1 228 951,36
        Budynki, lokale:                           1 182 226,58
        Urządzenia techniczne i maszyny:       9 234,78
        Środki transportu                              23 890,00
        Inne  środki trwałe                            13 600,00       

AKTYWA OBROTOWE:                                389 895,15
  I.  Zapasy                                                     10 285,22
      Materiały                                                  10 285,22

  II.  Należności krótkoterminowe:                  371 050,74

  III. Środki pieniężne:                                        8 559,19
      Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 8 559,19

SUMA  AKTYWÓW:                                     1 618 846,51
      

  Stan na 31.12.2010 r.

Podmiot udostępniający informację:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Radomsku
odpowiada: Cezary Bartnik
data: 24-07-2019
wytworzył: Cezary Bartnik
data: 24-07-2019
data: 24-07-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 24